Peipsimaa Külastuskeskuse käivitajaks on

MTÜ Piiri Peal


MTÜ Piiri Peal on asutatud 14.04.2004

Ühingu eesmärk on vanausuliste ja põliste Peipsimaa kihelkondade traditsiooniliste käsitööoskuste uurimine, säilitamine, arendamine ja õpetamine ning kogukondade eripärase elulaadi, traditsioonide ja vaimsuse  tutvustamine.


Missioon on säilitada traditsioonilisi käsitööoskusi ja arendada kvaliteetset kohapõhist käsitööd Peipsimaal.

Visioon on olla tunnustatud Peipsimaa käsitöötraditsioonide  alalhoidja ja edasiarendaja

Peipsimaa külastuskeskuse logo ja brändiväärtused

MTÜ Piiri Peal läbi viidud  projektid.

MTÜ Piiri Peal tegemiste kajastusi pressikanalites, saab lugeda siin.